₪₪₪₪ نقاشی های لیلی ₪₪₪₪

₪₪₪₪ آبرنگ ₪ سیاه قلم ₪ پاستل ₪₪₪₪

رنگ روغن 35*45

[ جمعه بیست و نهم فروردین 1393 ] [ 15:37 ] [ لیلی ]

[ ]

[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 11:10 ] [ لیلی ]

[ ]

پیک بهاری / آبرنگ


[ جمعه بیست و سوم اسفند 1392 ] [ 16:27 ] [ لیلی ]

[ ]

مجموعه نقاشی هایم

کار با گواش
Avazak.ir Line30 تصاویر جداکننده متن (3)

برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....

ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 16:25 ] [ لیلی ]

[ ]

مجموعه آثار پاستل من
Avazak.ir Line27 تصاویر جداکننده متن (2)
برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....

ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 15:39 ] [ لیلی ]

[ ]

طراحی...Avazak.ir Line20 تصاویر جداکننده متن (2)
برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 15:32 ] [ لیلی ]

[ ]

مجموعه کارهای سیاه قلم من

Avazak.ir Line17 تصاویر جداکننده متن (2)

برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 15:9 ] [ لیلی ]

[ ]

مجموعه کارهای سیاه قلم من (سفارش های شخصی)

Avazak.ir Line44 تصاویر جداکننده متن (4)

برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....

ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 15:1 ] [ لیلی ]

[ ]

کارهای آبرنگ من ( بخش سوم )Avazak.ir Line6 تصاویر جداکننده متن (1)

برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 14:51 ] [ لیلی ]

[ ]

کارهای آبرنگ من ( بخش دوم )Avazak.ir Line52 تصاویر جداکننده متن (4)
برای دیدن بقیه آثار به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب

[ سه شنبه بیست و سوم مهر 1392 ] [ 14:45 ] [ لیلی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید